Home Siyasət Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən!

Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən!

309
0
SHARE

Sərlövhəyə təqdim etdiyim bu fikirlərin müəllifi dahi rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkindir. Bu gün Ermənistanın və bütövlükdə dünya ermənilərinin Azərbaycana qarşı apardığı ədalətsiz müharibənin, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliklərin və soyqırım aktlarının şahidi olan – irqindən, dinindən, milliyyətindən aslı olamayaraq hər kəs bu fikirlə həmrəydir. Qədim Roma tarixçisi Tatsit ermənilər haqqında yazırdı: “Bu xalq (ermənilər) istər xasiyyətinə, istərsə də coğrafi mövqeyinə görə qədimdən ikiüzlü və riyakardır”. Həmin Roma tarixçisinin yaşadığı dövrdən az qala 1500 il sonra dahi rus şairi Puşkin də ermənilər haqqında belə bir acı həqiqəti etiraf etmiş, heç də əvvəlkindən fərqlənməyən xarakteristika vermişdi. Puşkin Qafqazla bağlı məhşur şeirlərindən birində ermənilərə xitabən yazırdı: “…Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən”!

Ermənilər haqqında qədim dünya məxəzlərindən tutmuş dövrümüzün bütün yazılı və şifahi ədəbiyyatında, xalq deyimlərində, eləcə də, dünyaca məşhur ayrı-ayrı söz sahiblərinin kəlamlarında yalnız bu cür təsvirlərə rast gəlmək mümkündür. Deməli, ermənilər yaranışdan bu günə qədər nə tarixi-siyasi şəraitə uyğun olaraq, nə tez-tez köçəri tayfa kimi coğrafi yerdəyişmələrinə rəğmən öz xain xislətlərini, alçaq və şərəfsiz simalarını, riyakarlıqlarını qoruyub saxlamışlar. Bu onlara Yaradan tərəfindən verilmiş alın yazısı, sanki Allahın bir lənətidir. Məşhur Alman səyyahı hələ orta əsrlərdə yazırdı ki, Türklə qarşılaşdıqda onun sözünə inan, yunanla qarşılaşdıqda hökmən müqavilə imzala, erməni ilə qarşılaşdıqda isə nə onun sözünə inanmaq olar, nə də onun müqaviləsinə. O səni, elə ilk andaca satacaq, sənə xəyanət edəcək.

Bəli, XXI əsrdə biz də, eləcə də, bütün dünya ictimaiyyəti erməni riyakarlığının, erməni həyasızlığının, erməni yalanının, ikiüzlülüyünün şahididir. Ermənilər uzun illər himayəsində yaşadıqları Osmanlı Türkiyəsinə arxadan zərbə vurdular, Tüklərə qarşı soyqırım həyata keçirdilər. İranda yaşayan ermənilər müxtəlif vaxtlarda İran dövlətinə, İran hökumətinə qarşı müxtəlif və iyrənc xəyanət planları işləyib hazırlamışlar. Ermənilər rusların birbaşa himayəsi sayəsində Qafqaza gəldikdən sonra, torpağında məskunlaşdığı Azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə xəyanət etdilər, bizlərə qarşı XX əsrin sonlarında soyqırım aktı həyata keçirdilər.

Ermənilər bu gün də özlərinin şərəfsiz tarixi missiyalarını davam etdirməkdədirlər. “Arxalı köpək qurd basar” məsəlli ermənilər bu gün yenə də Azərbaycana qarşı öz həyasız xislətlərini gizlətmirlər. Çünki arxalarında hələ də güc hiss edirlər. Ancaq unudurlar ki, onların həmişə xəyanət etdikləri azərbaycanlıların bu gün daha güclü, dünyada söz sahibinə çevrilmiş bir Azərbaycan dövləti var. Və nəhayət, onu da unudurlar ki, Azərbaycan və azərbaycanlılar tarixin sınağından çıxmış erməni yalanlarına və riyakarlıqlarını, erməni ikiüzlülüyünü daha unudan deyildir.

Tarixi təcrübə göstərir ki, ermənilər hansı coğrafi məkanda toparlana biliblərsə, az müddət sonra həmin ərazinin özününküləşdirilməsinə səylər göstəriblər. Onlar sonradan gəldikləri həmin ərazilərin tarixini saxtalaşdırmağa başlayır və burada “qədim erməni torpağında” öz dövlətlərini yaratmaq uğrunda mübarizəyə başlayırlar. Bu gün əminliklə proqnoz vermək olar ki, Rusiyanın himayəsində yaşayan və bu himayədə qonşularına qarşı ərazi iddiaları irəli sürən ermənilər vaxt keçəcək Şimali Qafqazda – Rostov-Donda, Soçidə, Kislovodskda, Nalçikdə, Stavropolda və s. öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda mübarizəyə başlayacaqlar. O gün heç də uzaqda deyil, necə ki, həmin ermənilər bu gün də rəsmi Moskvanın etiraf etdiyi kimi Böyük Vətən Müharibəsi illərində faşistlərlə əlbir olmuşdurlar. Onlar artıq bir dəfə Rusiyaya xəyanət ediblər. Tarix bir yaddaşdır, onu heç kəs unutmasın gərək!

Hüseyn Paşayev
YAP Mətbuat Xidmətinin rəhbəri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü